T3 - Overzicht inspectieonderwerpen (new)

De tabel geeft de thema's en de keuzemogelijkheden weer.

Thema

Keuze uit volgende onderwerpen

VBS Initiële inspectie

VBS-element a
VBS-element b
VBS-element c
VBS-element d
VBS-element e
VBS-element f
VBS-element g
VBS-element h
Visuele inspectie1 
PDCA-cyclus

PBZO

PBZO-doelstellingen van het beleid
PBZO-beginselen van het beleid
PBZO-weergave risico’s op hoofdlijnen
PBZO-beginselen VBS
PBZO-weergave risicocriteria
PBZO-samenhang tussen maatregel en risico

VBS-element a

Samenhang met andere systemen
PDCA-cyclus

VBS-element b

Organisatiestructuur
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Communicatie
Opleidingen en trainingen
PDCA-cyclus

VBS-element c

Systematiek voor identificatie van ongewenste gebeurtenissen
Periodieke identificatie en herbeoordeling
PDCA-cyclus

VBS-element d

Maatregelen
Onderhouds(management)systeem
Veilige uitvoering van de werkzaamheden
Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
PDCA-cyclus

VBS-element e

Identificatie van de wijzigingen
Beoordeling en uitwerking van de wijziging
PDCA-cyclus

VBS-element f

Systematische identificatie van noodsituaties
Noodplan
Noodorganisatie
Stoffenlijst
PDCA-cyclus

VBS-element g

Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties
Onderzoek zware ongevallen
PDCA-cyclus

VBS-element h Audits
management review/directiebeoordeling
PDCA-cyclus

Maatregelgerichte benadering

Gevaren geïdentificeerd
Maatregelen
Alle VBS-onderwerpen (zie lijst hieronder)

Scenario Gevaren geïdentificeerd
Maatregelen
Scenario
VBS-element c en onderliggende onderwerpen
ATEX Alle onderwerpen
Drukapparatuur Alle onderwerpen
Gevaren geïdentificeerd
Milieuvergunning

Alle onderwerpen

QRA

Alle onderwerpen

MRA

Alle onderwerpen

ARIE

Alle onderwerpen

Tankopslag Alle onderwerpen
Stoffenlijst Alle onderwerpen
Bedrijfsbrandweer Alle onderwerpen
Rampenbestrijding Alle onderwerpen
Onderhouds(management)systeem Alle onderwerpen
Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden Alle onderwerpen
VBS-onderwerpen:
 • PBZO (met onderliggende onderwerpen)
 • VBS-element a (met onderliggende onderwerpen)
 • VBS-element b (met onderliggende onderwerpen)
 • VBS-element c (met onderliggende onderwerpen)
 • VBS-element d (met onderliggende onderwerpen)
 • VBS-element e (met onderliggende onderwerpen)
 • VBS-element f (met onderliggende onderwerpen)
 • VBS-element g (met onderliggende onderwerpen)
 • VBS-element h (met onderliggende onderwerpen)
Alle onderwerpen:
 • VBS-onderwerpen
 • Arbeidsomstandighedenwetgeving
 • Milieuwetgeving/milieuvergunning
 • Scenario
 • Bedrijfsbrandweer
 • Selectiemethode
 • Stoffenlijst
 • Domino-effecten
 • Maatregelen
 • Veiligheidsrapport
 • ATEX
 • Drukapparatuur
 • Rampenbestrijding
 • QRA
 • MRA
1

In principe aansluiten bij VBS-elementen