Toelichtingen en Format

De toelichtingen en format kunt u downloaden in de linkerkolom van de tabel.

Alle toelichtingen zijn als PDF-bestand te downloaden, en kunnen met Acrobat Reader geopend, gelezen en afgedrukt worden. De format kunt u als Word-document downloaden.

Nr Betreft Relatie met
Proces Module
F1 Format Meerjareninspectieplan (MIP) 4 en 6
T1

Kwaliteitscriteria LAT Risicobeheersing Bedrijven

T2 Kwaliteitscriteria voor inspecteurs van het kernteam
T3 Overzicht inspectieonderwerpen 9 1.2, 1.3, 2.2 en 2.3
T5 Nadere toelichting keuze scenario's t.b.v. inspectie 2.2 en 3.1
T6 Transponering algemene bepalingen bedrijfsbrandweer naar VBS-elementen 4.1
T7 Waardering schaderisico 4.2
T8 Mogelijke referentiescenario's bij verschillende gevaarseigenschappen 2.1
T11 Toezichtmodel (TM) 5, 6 en 9
T12 Uitwerking waarderingsschaal 9