Voorbereiding

Bij de voorbereiding van een inspectie moet het kernteam van inspecteurs in een inspectieplan vastleggen wat het doel van de inspectie is, welke thema’s en daarbij behorende inspectieonderwerpen aan bod komen en op welke wijze de inspectie zal worden uitgevoerd.

Het doel van de inspectie is te herleiden uit het meerjareninspectieplan (MIP). Dit geldt ook voor de meeste onderwerpen op hoofdlijnen. Vaak zal een nadere uitwerking van een onderwerp moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld voor de te inspecteren scenario’s, maatregelen en onderdelen van het VBS.

Om een bedrijf gelegenheid te geven zich op de inspectie voor te bereiden, ontvangt het voordat de inspectie wordt uitgevoerd, een inspectieagenda. In deze agenda zijn de voor het bedrijf relevante onderdelen van het inspectieplan opgenomen.