Eisen aan maatregelen

Het kenmerk van een maatregel in een scenario is dat deze maatregel de gebeurtenissenlijn onderbreekt die loopt van basisoorzaak naar het vrijkomen van een gevaarlijke stof. Daarmee voorkomt een maatregel het vrijkomen van de gevaarlijke stof of onderbreekt het de effectenlijn vanaf het vrijkomen van de gevaarlijke stof. De eisen die worden gesteld aan maatregelen zijn weergegeven in onderstaande tabel. De maatregelen worden beoordeeld door middel van de waarderingsschaal.

Tabel: De eisen aan maatregelen

Gedocumenteerd

Traceerbaar: in de documenten wordt de maatregel genoemd, bijvoorbeeld op tekeningen in procedures.
Eenduidig benoemd: de maatregel is zodanig gespecificeerd dat voor iedereen binnen het bedrijf, inclusief de contractors, duidelijk is wat de maatregel is.

Geschikt

Effectief: de maatregel moet geschikt zijn om de kans of het effect van het scenario te verkleinen. Hierbij mag ervan uitgegaan worden dat de maatregel werkt zoals het ontworpen is.
Onafhankelijk van de basisoorzaak: de maatregel mag niet afhankelijk zijn van de basisoorzaak van het incident.
Onafhankelijk van andere maatregelen: de maatregel mag niet afhankelijk zijn van andere maatregelen welke genoemd worden in het scenario.

Voldoen aan stand der veiligheidstechniek1 : bij dit onderdeel moet de leeftijd van de installatie en de levensduur van de componenten welbeschouwd zijn. De maatregel moet in overeenstemming zijn met de techniek en/of het veiligheidsniveau dat in de desbetreffende branche gebruikelijk is

Geïmplementeerd

Is aanwezig: de maatregel is daadwerkelijk aanwezig op de plaats waar het hoort.
Wordt toegepast en onderhouden conform ontwerpspecificaties: organisatorische maatregelen zijn bekend en worden toegepast, technische maatregelen worden onderhouden en verkeren in de staat zoals dat tijdens het ontwerp is gespecificeerd.

1 Binnen de Wet milieubeheer wordt de term best beschikbare techniek ook gebruikt, er is gekozen voor stand der veiligheidstechniek, omdat dit verder gaat dan best beschikbare technieken