VBS-elementen

Het VBS bestaat uit zeven elementen en een onderdeel waarin de koppeling wordt beschreven tussen het algemene beheerssysteem, het veiligheidsbeheerssysteem en het preventiebeleid. In de praktijk worden verschillende termen gebruikt voor de diverse elementen. Voor de aanduiding van de VBS-elementen wordt voortaan alleen gebruik gemaakt van de wettelijke nummering (b tot en met h) en de wettelijke tekst (zie onderstaande tabel).

Tabel: VBS-elementen


  
Onderdeel a is een vreemde eend in de bijt. Dit onderdeel beoogt de koppeling te zijn tussen het algemene beheerssysteem van het bedrijf en het VBS. In de Europese richtlijn maakt onderdeel a echter geen direct deel uit van het VBS. De tekst van onderdeel a in de richtlijn is: 'die onderdelen van het algemene beheerssysteem waartoe de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de gebruiken, de procedures, de procédés en de hulpmiddelen behoren welke het mogelijk maken het beleid ter voorkoming van zware ongevallen te bepalen en uit te voeren.'

Wet en NIM 2 NIM Oude praktijk
VBS a. Onderdelen van het algemene beheerssysteem
VBS b. De organisatie en de werknemers P&O Personeel en Organisatie VBS 1
VBS c. De identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s van zware ongevallen IG en BR Identificatie van de Gevaren en Beoordeling van de Risico’s VBS 2
VBS d. Beheersing van de uitvoering BU Beheersing van de Uitvoering VBS 3
VBS e. De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen MOC Management of Change VBS 4
VBS f. De planning voor noodsituaties VN Voorbereiding op Noodsituaties VBS 5
VBS g. Toezicht op de prestaties TP Toezicht op de prestaties VBS 6
VBS h. Audits en beoordeling A Uitvoeren van audits DB Directiebeoordeling VBS 7