Preventiebeleid Zware Ongevallen

Het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) bestaat uit zes hoofdaandachtsgebieden. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen. In de controlelijst PBZO-document (bijlage C4) zijn de hoofdaandachtsgebieden verder uitgewerkt.

Tabel: Hoofdaandachtsgebieden van het PBZO

Nr. Omschrijving hoofdaandachtsgebied Wet
1 Doelstellingen van het beleid Brzo 1999, art. 5, lid 2
2 Beginselen van het beleid Brzo 1999, art. 5, lid 2
3 Weergave van de risico’s op hoofdlijnen Rrzo 1999, art. 2
4 Beginselen van het VBS, uitgewerkt in de 7 elementen Rrzo 1999, art. 2
5 Weergave van de risicocriteria Rrzo 1999, art. 2
6 De samenhang tussen maatregel en risico’s Rrzo 1999, art. 2