Uitvoering

De inspectie zal worden uitgevoerd volgens het inspectieplan dat tijdens de voorbereiding is afgesproken. Voor de uitvoering van een inspectie zijn de volgende beginselen van belang:

Opening (kick-off)
Tijdens de opening zal door de inspectieleider een toelichting worden gegeven op de inspectie-inhoud en methodiek.

Afwijken inspectieplan
Ook al is er een strakke opzet, het is zeer wel denkbaar dat de inspectie-uitvoering tussentijds aangepast wordt op basis van opgedane bevindingen. Als dit aan de orde is, moet er ruimte zijn om anderen dan de vooraf aangegeven medewerkers te interviewen of andere installaties of onderdelen te inspecteren. In het inspectierapport dient deze aanpak achteraf gemotiveerd te worden.

Terugkoppeling (close-out)
Na afronding van de inspectie wordt een terugkoppeling gegeven aan het management en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van het bedrijf. Hierin wordt verslag gedaan van de voorlopige bevindingen en de daarop gebaseerde conclusies, zoals overtredingen. Het bedrijf wordt er op geattendeerd dat er nog een definitieve beoordeling zal plaatsvinden en dat deze tot aanpassingen in het MIP kan leiden.

Inspectie-uitvoering in de Inspectieruimte BRZO

Tijdens de inspectie-uitvoering worden waarnemingen gedaan die in werkdossiers worden vastgelegd. Alle waarnemingen zijn te koppelen aan een of meer van de gekozen inspectie-onderwerpen. Hierdoor ontstaat per onderwerp een compleet overzicht van waarnemingen. Tijdens de uitvoering kunnen alle deelnemende kernteamleden de gegevens die reeds zijn vastgelegd door zijn of haar collega's inzien. De vastgelegde waarnemingen kunnen echter alleen gewijzigd worden door degene die deze heeft ingevoegd.