NIM in detail

De nieuwe inspectiemethodiek (NIM) is modulair van opbouw. De modules, met uitzondering van de module voor de veiligheidsrapport (VR)-beoordeling, stellen de inspecteurs in staat om de antwoorden op de hoofdvragen nader in te vullen en deze te toetsen aan de relevante criteria. De modules passen in de planningscyclus.

In de linkerkolom vindt u gedetailleerde informatie over de NIM in theorie en in de praktijk:

 • de inspectievoorbereiding;
 • de inspectie-uitvoering: hoe wordt geïnspecteerd?
  - het doen van waarnemingen en deze doorzetten naar oordeel en conclusie;
  - de waarderingsgrondslag om te komen tot een oordeel en conclusie.
 • de inspectie-uitvoering: wat wordt geïnspecteerd?
  - de vijf hoofdvragen;
  - het veiligheidsmanagementsysteem (VMS);
  - de maatregelen.