Module 1.1 - Volledigheidsbeoordeling PBZO-docu­ment

Kernvraag

Voldoet het PBZO-document aan de wettelijke verplichtingen?

Inleiding

Deze module wordt gebruikt bij de beoordeling van het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)-document van zowel VR- als PBZO-plichtige bedrijven. De beoordeling richt zich op de volledigheid van het document, met andere woorden: is er een document aanwezig waarin de wettelijk voorgeschreven onderdelen van het PBZO zijn vastgelegd? Na inspectie kan een oordeel worden gegeven over de beoordelingsgrondslag ‘gedocumenteerd’.

Inspectievragen

  • Voldoet het PBZO aan de verplichtingen?
  • Is het PBZO opgenomen in een document?

De antwoorden op bovenstaande vragen leiden tot een antwoord op de kernvraag: Voldoet het PBZO-document aan de wettelijke verplichtingen?

Hulpbronnen

module11gif6kb 1 2 3

Toelichting

1.

PBZO-docu­ment

Alle Brzo-bedrijven (VR- en PBZO-plichtige bedrijven) moeten over een PBZO-document beschikken. De VR-bedrijven mogen het PBZO-document opnemen in het veiligheidsrapport (VR).

In het meerjareninspectieplan (MIP) is (of wordt) vastgelegd wanneer er een beoordeling van het PBZO-document wordt uitgevoerd. Deze beoordeling kan zowel op het overheidskantoor als bij het bedrijf plaatsvinden. De eisen ten aanzien van het PBZO-document volgen uit het Brzo 1999 en het Rrzo 1999 en zijn verder uitgewerkt in NTA 8620.

2.

Beoordeling PBZO

Inspectievraag: Voldoet het PBZO aan de verplichtingen?
Inspectievraag: Is het PBZO opgenomen in een document?

Het PBZO wordt op volledigheid beoordeeld met behulp van de controlelijst PBZO-document (bijlage C4), bestaande uit zes hoofdaandachtsgebieden en de bijbehorende toelichting. Afhankelijk van het doel van de inspectie worden alle of een aantal van de hoofdaandachtsgebieden bij de inspectie betrokken.

3.

Oordeel

Kernvraag: Voldoet het PBZO-document aan de wettelijke verplichtingen?.

De bevindingen die volgen uit de inspectie worden gegroepeerd aan de hand van de hoofdaandachtsgebieden. Zowel op deze verschillende hoofdaandachtsgebieden als op het gehele PBZO-document kan een oordeel gegeven worden.