De vijfjaren(inspectie)cyclus

Voor ieder Brzo-bedrijf geldt een vijfjaren(inspectie)cyclus. Doel van de cyclische benadering is om periodiek aandacht te besteden aan het PBZO en alle VBS-elementen. Na afloop van een periode van vijf jaar wordt stilgestaan bij de dan aanwezige situatie en zo met mogelijk herziene uitgangspunten een nieuwe inspectieperiode in te gaan. De vijfjarencyclus begint met een initiële inspectie en wordt gevolgd door jaarlijkse vervolginspecties.

Eén belangrijk verschil tussen PBZO- en VR-plichtige bedrijven is dat de vijfjarencyclus bij VR-plichtige bedrijven begint met een VR-volledigheidsbeoordeling. De vijfjaren(inspectie)cyclus wordt in onderstaand schema schematisch weergegeven. Naast deze planmatige aanpak van een initiële inspectie en vervolginspecties kunnen ook tijdens een vijfjarencyclus niet-planmatig vastgestelde inspecties worden uitgevoerd.

Op de webpagina 'Inspectietypen' zal worden ingegaan op het verschil tussen geplande en niet-geplande inspecties, op de VR-volledigheidsbeoordeling en de verschillende werkwijzen die gekoppeld zijn aan de planmatige inspecties.

Schema: De vijfjaren(inspectie)cyclus

deelcschema42igif6kb