VR-volledigheidsbeoordeling

Op grond van een aanvraag of aanpassing van de Omgevingsvergunning wordt vastgesteld of een bedrijf VR-plichtig is. Aansluitend dient het bedrijf een VR in. Bestaande VR-bedrijven moeten minimaal eens per 5 jaar het VR opnieuw ter beoordeling indienen. Ook wanneer de Wm-vergunning wordt gewijzigd (en dit leidt tot wijziging van het VR) moet het VR opnieuw worden ingediend en beoordeeld.

Het VR wordt op volledigheid beoordeeld met behulp van Module 1.0. Hiermee wordt getoetst of alle verplichte onderwerpen in het VR zijn beschreven. De informatie die uit deze toets komt is van nut bij de voorbereiding van de initiële inspectie. De volledigheidstoets geeft nog geen kwalitatief oordeel over de aanpak en omstandigheden van het bedrijf. De juistheid van de informatie in het VR wordt tijdens een Brzo-inspectie, een initiële of vervolginspectie beoordeeld.