Niet-geplande inspecties

Sommige inspecties kunnen niet in een bestuurlijk inspectieprogramma worden opgenomen, omdat het al dan niet uitvoeren van deze (reactieve) inspectie afhankelijk is van externe factoren. Reactieve inspecties worden uitgevoerd zodra hiertoe een aanleiding is, zoals een (zwaar) ongeval of incident.

Afhankelijk van de aard van deze gebeurtenis zal door een of meerdere actoren hierop actie worden ondernomen. De wijze waarop dit gebeurt (eigenhandig of gezamenlijk) hangt af van interne procedures hieromtrent en de exacte feiten en omstandigheden waaronder de gebeurtenis plaatsvond. De invulling van dit type inspectie dient buiten de MIP gezien te worden.