Gepland

De geplande inspecties bestaan uit initiële inspecties, waarbij het accent van de inspectie ligt op de beoordeling van het VMS, en uit vervolginspecties. Met de geplande inspecties wordt invulling gegeven aan de artikel 24-inspectieverplichting van het Brzo 1999.

Ieder van deze inspectietypen brengt zijn eigen doel- en vraagstelling met zich mee. Bij een initiële inspectie van het VMS wordt beoordeeld of er een passend VMS (bestaande uit het PBZO en VBS) aanwezig is. Voor een vervolginspectie kan de keuze worden gemaakt om de werking van het VBS (systeemgerichte benadering) of van de maatregelen (maatregelgerichte benadering) te controleren. In het eerste geval wordt beoordeeld of het VBS werkt en in het tweede geval of de maatregelen effectief en blijvend werkend zijn (borging van maatregelen in het VBS).