Inspectietypen

De Brzo-inspecties kunnen worden verdeeld in geplande inspecties en niet-geplande inspecties. Indien het een nieuw Brzo-bedrijf betreft of indien daar een aanleiding toe bestaat, zal de initiële inspectie bij VR-bedrijven vooraf worden gegaan door een volledigheidsbeoordeling van het VR.

De niet-geplande inspecties zijn gericht op het VMS, de maatregelen of een combinatie ervan. Dit is sterk afhankelijk van de aanleiding voor de inspectie zoals een incident, klacht, ongeval, beleidsinzicht of een politiek besluit.

Schema: Typen inspecties bij Brzo-bedrijven

deelcschema43igif14kb