Kernteam van inspecteurs

De inspectie wordt uitgevoerd door een kernteam van inspecteurs. Dit kernteam bestaat in de regel uit drie of vier inspecteurs afkomstig van het Wabo-bevoegd gezag, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld in het geval van veel handhaving, kan het kernteam worden uitgebreid tot maximaal zes inspecteurs, waarvan maximaal twee per dienst. Het kernteam kan zich ten tijde van de inspectie laten bijstaan door experts (bijvoorbeeld een waterkwaliteitsbeheerder of een ATEX-expert).

Het kernteam staat onder leiding van een inspectieleider die de eindverantwoording heeft voor het goede verloop van de inspectie. De inspectieleider is bovendien contactpersoon richting het bedrijf en wordt binnen het kernteam aangewezen.

Het kernteam is aanwezig bij de opening (kick-off) en terugkoppeling (close-out) met het bedrijf. Bij deze opening en terugkoppeling kan ook het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder aanwezig zijn wanneer de inspectie is uitbesteed omdat zij zelf geen maatlatorganisatie zijn.