Jaarplanning

Hoe de inspectie(jaar)planning wordt opgesteld, varieert per regio. In sommige bestuurlijke inspectieprogramma's (BIP) wordt hieraan aandacht besteed. In ieder geval wordt er eenmaal per jaar een planning per regio gemaakt.

De inspectie wordt uitgevoerd door een kernteam van inspecteurs en bij het vaststellen van het aantal inspectiedagen per bedrijf per jaar wordt gebruik gemaakt van het Toezichtmodel (TM).