Meerjareninspectieplan

Het BIP vormt de basis voor een meerjareninspectieplan (MIP). Dit MIP wordt voor ieder bedrijf afzonderlijk opgesteld. Hierin worden de inspectievoornemens van de gezamenlijke overheden gedurende de looptijd van het BIP vastgelegd. Het MIP bevat informatie over de inhoud van de verschillende inspecties en is aan wijzigingen onderhevig. In de loop der tijd vinden vervolginspecties plaats, kan het beleid wijzigen en kunnen incidenten plaatsvinden of nieuwe technieken ontstaan. Deze aspecten en ontwikkelingen zijn van invloed op het MIP.

Het MIP is voor het kernteam van inspecteurs de basis om een inspectie inhoudelijk te plannen (PBZO, VBS-elementen, bedrijfsonderwerpen of -verplichtingen en bedrijfsonderdelen). In deze voorbereiding vindt ook een laatste aanpassing van het MIP plaats op grond van recente ontwikkelingen.