C9 - Controlelijst QRA-beoordeling

De controlelijst wordt gebruikt bij de 'papieren QRA-beoordeling', zie Module 5.1, stap 4. Uit deze beoordeling komen de volgende bevindingen:

  • vraagpunten, onduidelijkheden of onjuistheden in de QRA;
  • inspectie-onderwerpen.

De volgende inspectievraag kan beantwoord worden na het invullen van de controlelijst: Is de QRA gedocumenteerd en geschikt (volledig en juist)?