C8 - Controlelijst intern noodplan

De controlelijst bevat een kolom met de letterlijke tekst van Brzo 1999 bijlage IV. De gevraagde informatie is vervolgens in detail uitgewerkt en de aandachtspunten zijn beschreven. Om een oordeel over het interne noodplan te kunnen geven, moet de totale controlelijst doorlopen worden.