C7 - Controlelijst Stoffen hulpdiensten

De stoffenlijst voor de hulpdiensten dient gedetailleerde informatie te bevatten over de hoeveelheid stoffen en de stofeigenschappen. De toelichting op deze verplichting spreekt niet specifiek over een lijst maar over het direct beschikbaar hebben van de genoemde actuele informatie. De lijst beperkt zich niet tot de in het Brzo 1999 genoemde stoffen. Kleine hoeveelheden laboratorium-, bureau- en huishoudchemicaliën zijn van de lijst uitgezonderd.