C6 - Controlelijst stoffen algemeen

De stoffenlijst voor het publiek dient de stofnaam of handelsnaam van de bij het bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen te bevatten. Voor informatie over hoeveelheid en gevaarseigenschappen kan het bedrijf verwijzen naar de milieuvergunning of het veiligheidsrapport (VR). De lijst beperkt zich niet tot de in het Brzo 1999 genoemde stoffen. Kleine hoeveelheden laboratorium-, bureau- en huishoudchemicaliën zijn van de lijst uitgezonderd.