Aandachtspuntenlijst VBS – vervolginspectie

Deze VBS-aandachtspuntenlijst is specifiek opgesteld voor gebruik bij een vervolginspectie.

Per VBS-element is steeds de ‘kleine Plan, Do, Check en Act (PDCA)-cyclus’ van toepassing. Het sluiten van deze cyclus wordt geverifieerd in de laatste vraag van iedere module. Afhankelijk van het doel van de inspectie kan door de inspecteur per element uit de lijst relevante vragen worden geselecteerd. Het is dus niet noodzakelijk alle managementthema’s binnen een VBS-element tijdens een inspectie te beoordelen.

Het beheer van documenten en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s) wordt geverifieerd via VBS-element d en b. Voor verificatie van deze managementthema’s in de andere elementen kan hiervan gebruik worden gemaakt, ondanks het feit dat de elementen b en d niet in het MIP of de betreffende inspectie-agenda staan.

De onderwerpen die gekozen kunnen worden in de IR zijn in het lichtgrijs cursief aangegeven en geven een suggestie voor de vragen die gesteld kunnen worden bij dit onderwerp.

Waarnemingen op de thema’s kunnen in de Werklijst waarnemingen (achterin de aandachtspuntenlijst) worden bijgehouden.