C5a - Aandachtspuntenlijst VBS (initiële inspectie)

Deze aandachtspuntenlijst is specifiek opgesteld voor gebruik bij een initiële inspectie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit betekent dat in principe alle onderwerpen binnen deze lijst aan bod zullen komen tijdens de inspectie. De diepgang en daadwerkelijke relevantie (per onderwerp) is echter maatwerk en onder andere afhankelijk van het bedrijf (omvang) en de risico’s.

Waarnemingen op de thema’s kunnen in de Werklijst waarnemingen (achterin de aandachtspuntenlijst) worden bijgehouden.