C15 - Aandachtspuntenlijst ATEX

In deze aandachtpuntenlijst worden de inspectieonderwerpen en inspectiepunten in kaart gebracht van het toezichtbeleid op naleving van artikel 5 Brzo 1999 en artikel 2.5b lid 2 van het Arbobesluit (ARIE) gerelateerd aan het voorkomen van explosies zodanig dat daarmee wordt voldaan aan de ATEX 137.

De inspectie richt zich in principe op de risicobeoordeling van het explosiegevaar en op de getroffen maatregelen. Het explosieveiligheidsdocument moet aanwezig zijn maar is niet primair het doel van deze inspectie. Voorts is bij het opstellen van de onderwerpen en inspectiepunten zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de gangbare praktijk bij Brzo- en ARIE-inspecties. Bij periodieke inspecties bij Brzo- en ARIE-bedrijven worden de overtredingen en bevindingen van het ATEX-onderzoek gewoon meegenomen in de gebruikelijke rapportages. Benadrukt wordt dat bij Brzo- en ARIE-bedrijven ook het stofexplosiegevaar nu zorgvuldig in kaart moet zijn gebracht.

Voor het reactieve onderzoek bij Brzo- en ARIE-bedrijven kan dit toezichtsbeleid worden gebruikt voor het onderzoek naar de basisoorzaken van explosies. De kernvraag wordt dan: heeft de werkgever aan de ATEX 137-verplichtingen voldaan?