C12 - Aandachtspuntenlijst voorbereiding rampenbestrijding

De aandachtspuntenlijst wordt gebruikt bij de beoordeling of de voorbereiding op de rampenbestrijding door het bedrijf optimaal is (Module 4.3).

Per onderzoeksonderdeel zijn de vragen nader uitgewerkt in concrete stappen. Het geheel van Module 4.3 beslaat een Plan, Do, Check en Act (PDCA)-cyclus. Het sluiten van deze cyclus wordt geverifieerd in het laatste onderdeel van deze module. Afhankelijk van het doel van de inspectie kunnen door de inspecteur uit de lijst per onderdeel de betreffende vragen worden geselecteerd.

Waarnemingen op de thema’s kunnen in de Werklijst waarnemingen (achterin de aandachtspuntenlijst) worden bijgehouden.