C1- Controlelijst Bestuurlijk inspectieprogramma

Het bestuurlijk inspectieprogramma (BIP) speelt een cruciale rol in de implementatie van de resultaten uit het BeteRZO-programma. In het BIP wordt namelijk vastgelegd op welke wijze in een ambtsgebied of regio invulling wordt gegeven aan afspraken die op landelijk niveau zijn gemaakt. Om ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen daadwerkelijk in het BIP aan bod komen, worden ze in deze controlelijst verder toegelicht.