Controlelijsten

De controlelijsten kunt u downloaden in de linkerkolom van de tabel.

Controlelijst C1, C4, C5a, C5b, C12, C14, C15 en C16 zijn als PDF-bestand te downloaden, en kunnen met Acrobat Reader geopend, gelezen en afgedrukt worden.

De overige controlelijsten kunt u als Word-document downloaden en zijn te bewerken voor voorbereiding, uitvoering en rapportage van de inspectie.

Controlelijsten
Nr Betreft Relatie met
Proces Module
C1 Controlelijst Bestuurlijk inspectieprogramma (BIP) 5 en 7
C2 Controlelijst Volledigheid veiligheidsrapport (VR) 8 1.0
C4 Controlelijst PBZO-document 1.0, 1.1 en 1.2
C5A Aandachtspuntenlijst VBS - Initiële inspectie 1.2
C5B Aandachtspuntenlijst VBS - Vervolginspectie 1.3
C6 Controlelijst Stoffen algemeen 3.3
C7 Controlelijst Stoffen hulpdiensten 3.3
C8 Controlelijst Intern noodplan met toelichting 3.2
C9 Controlelijst QRA-beoordeling 5.1
C10 Toetsgronden QRA 5.1
C11 Toetsgronden MRA 5.2
C12 Aandachtspuntenlijst Inspectie voorbereiding op de rampenbestrijding 4.3
C14 Aandachtspuntenlijst Opslagtankinspectie 7.1
C15 Aandachtspuntenlijst ATEX 7.2
C16 Aandachtspuntenlijst PGS 15*
C17 Handreiking Risicobeoordeling PGS 15*

* Controlelijst C16 en C 17 zijn alleen beschikbaar in deze webversie van de Werkwijzer BRZO en zijn geen onderdeel van de gedrukte versie.