Werkgroepen

In permanente werkgroepen en tijdelijke projectgroepen wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan BRZO+ vernieuwing en BRZO+ producten.

Lopende landelijke project- en werkgroepen

Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR)

Het projectteam LBR ontwikkelt een vernieuwde landelijke inspectiemethodiek. De LBR wordt in 2021 geïmplementeerd.

Inspectieruimte GIR

De inspectieruimte GIR wordt doorontwikkeld in project GIR 2.0. Het softwareplatform wordt vernieuwd en GIR zal de nieuwe inspectiemethodiek ondersteunen. Voor project Gir 2.0 is een gebruikersgroep ingericht.

Onderhoud GIR

De werkgroep NIM/GIR heeft zich tot doel gesteld om het gebruik van de gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) voor de inspecteurs te onderhouden.

Monitoring

Maandelijks wordt de uitvoering gemonitord. De stuurgegevens worden gedeeld onder de uitvoeringspartners. Om tot verbetering te komen van het toezicht vindt jaarlijkse monitoring plaats. Het doel van de monitor is om de prestaties van de toezichthoudende diensten inzichtelijk te maken op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast bieden de verzamelde gegevens inzicht in de kwaliteit en het effect van het toezicht. De uitvoering hiervan is belegd bij de werkgroep Monitoring.

BRZO+ presenteert jaarlijks de Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven. In deze rapportage wordt over het uitgevoerde toezicht op het Brzo verslag gedaan. Er wordt over het naleefgedrag van de bedrijven gerapporteerd en worden trends gesignaleerd. De Monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven wordt als onderdeel van een integrale rapportage met de ‘Staat van de Veiligheid’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Opleidingen

De Werkgroep Opleidingen beheert en controleert de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen zoals deze door de BRZO+ Academie worden aangeboden.

Veiligheidscultuur

De werkgroep Veiligheidscultuur heeft als doelstelling de verbetering van de veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven en daarmee de naleving van het Brzo. Er is een meetmethode ontwikkeld. Uitkomsten worden geanalyseerd om de meetmethode te optimaliseren. De meetmethode is gericht op die onderwerpen van de Brzo wetgeving die het meest door de aanwezige veiligheidscultuur worden beïnvloed.

Evaluatie Landelijke Handhavingsstrategie Brzo

De evaluatie van de landelijke handhavingsstrategie Brzo is in 2019 uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe strategie.

Vragen aan een van de werkgroepen

Een vraag over een van de producten van de werkgroepen kunt u stellen via het vraagformulier.