Werkgroepen

In permanente werkgroepen en tijdelijke projectgroepen wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan BRZO+ vernieuwing en  BRZO+ producten.

Lopende landelijke project- en werkgroepen

Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR)

Het projectteam LBR ontwikkelt een vernieuwde landelijke inspectiemethodiek.

Inspectieruimte GIR

De werkgroep NIM/GIR heeft zich tot doel gesteld om het gebruik van de gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR)  ten behoeven van de inspecteurs door te ontwikkelen.

Monitoring

Om tot verbetering te komen vindt jaarlijkse monitoring plaats. De uitvoering hiervan is belegd bij de werkgroep Monitoring. Het doel van de monitor is om de prestaties van de toezichthoudende diensten inzichtelijk te maken op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast bieden de verzamelde gegevens inzicht in de kwaliteit en het effect van het toezicht.

BRZO+ presenteert jaarlijks de Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven.  In deze rapportage wordt het naleefgedrag van de bedrijven gerapporteerd en worden trends gesignaleerd. De Monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven wordt als onderdeel van een integrale rapportage met de ‘Staat van de Veiligheid’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Werkgroep Opleidingen

De Werkgroep Opleidingen beheert en controleert de kwalteit en actualiteit van de opleidingen  zoals deze door de BRZO+ Academie worden aangeboden.

Veiligheidscultuur

De werkgroep Veiligheidscultuur heeft als doelstelling de verbetering van de veiligheidscultuur bij Brzo bedrijven en daarmee de compliance van Brzo wetgeving. Dit wordt onder andere bereikt door het ontwikkelen van een analysemethodiek en inspectiemethodiek op veiligheidscultuur. Deze zijn gericht op die onderwerpen van de Brzo wetgeving die het meest door de aanwezige veiligheidscultuur worden beïnvloed.

Evaluatie Landelijke Handhavingsstrategie Brzo

De evaluatie van de landelijke handhavingsstrategie Brzo is gestart.

In december 2012 is de Landelijke handhavingstrategie Brzo 1999 (pdf, 1 MB) (LHS Brzo 1999) officieel vastgesteld. In november 2014 is de handreiking voor het toepassen  van de  LHS Brzo 1999 verschenen. Naar aanleiding vn het Brzo 2015 en het Rrzo is in juli 2017 de tabel Handhavingsmogelijkheden  in bijlage A (pdf, 471 kB) geactualiseerd.

De herziening van de LHS Brzo 1999 start nadat de evaluatie is afgerond. In de tussentijd blijft de LHS Brzo 1999 van toepassing. Lees daar waar in deze strategie artikelen van het Brzo 1999 of de Rrzo 1999 staan, de corresponderende artikelen van het Brzo 2015 of de Rrzo.

Een vraag over een van de producten van de werkgroepen kunt u stellen via het vraagformulier.