Voorwaarden aanmelden en annuleren

Aanmelden

  1. De opleidingen van de BRZO+ Academie staan open voor overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij het BRZO, werkzaam bij Wabo bevoegde gezagen, Inspectie SZW, veiligheidsregio’s en waterkwaliteitsbeheerders.

  2. Cursisten melden zich aan met het aanmeldingsformulier op deze website.

  3. Opgeven voor een opleiding kan tot een dag voorafgaand aan de opleiding tenzij de opleiding al uit het aanmeldingsformulier op de website is verwijderd, hetgeen betekent dat de opleiding op de betreffende datum/data is volgeboekt.

  4. De datum die wordt ingevuld in het aanmeldingsformulier betreft de eerste keuze. Dit geeft echter géén garantie dat de opleiding daadwerkelijk op de gekozen datum kan worden gevolgd. Bij het uiteindelijk toewijzen van de opleidingsplaatsen (gegeven beschikbare plaatsen) kan in voorkomende gevallen rekening gehouden worden met de groepssamenstelling, de locatie of andere factoren (naar het oordeel van de opleidingsorganisatie).

  5. De datum van plaatsing wordt altijd voorgelegd aan degene die zich heeft aangemeld. Deze heeft altijd het recht niet met deze datum akkoord te gaan.


Annuleren

  1. Cursisten dienen voor annuleren gebruik te maken van het annuleringsformulier op deze website.

  2. Tot 4 weken voor de geplande start van de opleiding kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.

  3. In geval de annulering van een geplande opleiding plaatsvindt tussen 2 en 4 weken voor de geplande start van de opleiding, geldt dat 50% van het inschrijfgeld verschuldigd is.

  4. In geval de annulering plaatsvindt binnen 2 weken voor de geplande start van de opleiding, geldt dat het volledige inschrijfgeld verschuldigd is.