Algemeen BRZO+ Academie

Verbetering van de kundigheid vindt binnen BRZO+ via diverse sporen plaats. Het belangrijkste spoor betreft het gericht aanbieden van een specialistisch opleidingenpakket voor inspecteurs. Het huidige pakket bestaat uit kwalitatief hoogwaardige, praktijkgerichte opleidingen, die vooral zijn gericht op het Brzo-werkveld.

De opleidingen zijn bedoeld voor overheidsfunctionarissen die zijn belast met het toezicht op risicovolle bedrijven. Vanuit het perspectief van landelijke uniformiteit en kwaliteit worden inspecteurs in gezamenlijkheid opgeleid, zowel op inhoud als op inspectievaardigheden. Opleidingen worden laagdrempelig en frequent aangeboden. Het uitgangspunt is gemeenschappelijkheid. Opleidingen staan in die zin los van de ‘bloedgroepen'.

Het vanuit BRZO+ centraal beschikbaar stellen van opleidingen dient de volgende doelen:

  • Het zoveel mogelijk op hetzelfde niveau brengen van de deskundigheid van inspecteurs en daarmee bevorderen dat inspecteurs met dezelfde bril naar bedrijven kijken;
  • Het stimuleren en versterken van de onderlinge samenwerking, onder meer via het gestructureerd overbrengen van het eerder ontwikkeld gezamenlijke afwegings- en toetsingskader;
  • Het efficiënt aanbieden van opleidingen, tegemoetkomend aan de eigen vraag. Doordat er veel verschil is in zowel kennis als achtergrond van de betrokken partijen is de opleidingsvraag per partij vaak beperkt. Door bundeling van de vraag is het mogelijk om toch regelmatige opleidingen van goed niveau tegen acceptabele kosten aan te bieden.