Opleiding Verkorte NIM

De opleiding 'Verkorte NIM' is voor belangstellenden die niet zelf deelnemen aan Brzo-inspecties maar wel kennis nodig hebben van de methodiek en instrumenten die worden toegepast in Brzo-inspecties.

De opleiding biedt een ingekort programma van de opleiding Inspectiemethodiek NIM/GIR aan. Het volgen van de opleiding Verkorte NIM leidt niet tot een certificaat.

De opleiding is een 3-daagse of 4-daagse opleiding. Op dag 1, 2 en 3 komt de inspectiemethodiek NIM en het gebruik van de Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR) aan bod. Dag 4 biedt een verdere verdieping van de audittechnieken. Vooral in de wijze waarop deze in de NIM-inspectie worden toegepast.

Informatie opleiding Verkorte NIM
Item Opleiding Verkorte NIM
Opleidingsduur

4 dagen

Data opleiding

Zie Jaarkalender opleidingen

Doorlooptijd 1 maand
Locatie

van der Valk in Breukelen. Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Doelgroep

De opleiding verkorte NIM is bedoeld voor overheidsfunctionarissen die kennis en inzicht willen hebben in:

  • de Brzo-inspectiemethodiek NIM
  • het gebruik van de Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR)
  • systeemgerichte inspecties.

Bijvoorbeeld leidinggevenden die een managementtaak hebben in de uitvoering van het Brzo. Ook voor overheidsfuntionarissen die op een andere wijze betrokken zijn bij het toezicht op Brzo-bedrijven is deze opleiding nuttig.

Instroomeisen De kenniseisen zijn dezelfde als voor de reguliere opleiding Inspectiemethodiek NIM/GIR. Dit betekent dat de opleidingen Basiskennis Brzo en Basiskennis auditvaardigheden Brzo moeten zijn gevolgd.
Cursusprijs € 1.710,= per persoon exclusief 21% BTW (een eventuele hotelovernachting is niet in de prijs inbegrepen).
Folder Deze kunt u aanvragen bij bureau BRZO+
Aanmelden Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier