Opleiding NIM Inspectieleider

De opleiding NIM inspectieleider gaat in op de primaire taak die de inspectieleider heeft om het inspectieproces organisatorisch te managen. Naast training in de rol van procesleider wordt de inspectieleider ook getraind in de rol van coach.

De inspectieleider stuurt immers de onderlinge communicatie tussen de inspectieteams en de bedrijven. Bovendien heeft de inspectieleider een belangrijke rol bij het samenstellen van de rapportage. Zijn de waarnemingen-bevindingen-conclusies met elkaar in lijn? Is er reden voor gezamenlijke handhaving?

De opleiding gaat in op het belang dat de inspectieleider genoemde rollen herkent en zijn verantwoordelijkheid serieus neemt. Maar ook dat de inspecteurs (van de 3 diensten) meewerken aan de invulling van deze taken en verantwoordelijkheden van de inspectieleider.

Praktijk

Dit betekent in de praktijk dat een inspectieleider van de ene dienst sturing kan geven aan de inspecteur van een andere dienst. Deze werkwijze zal in de praktijk mogelijk tot discussie leiden. Hij/ zij is immers ook degene die de inspecteurs er op aan spreekt wanneer tijdens de inspectie te veel wordt afgeweken van de inspectieagenda. Het cultuuraspect zal daarom tijdens de opleiding ook aandacht krijgen.

Informatie opleiding NIM inspectieleider
Item Opleiding NIM inspectieleider
Opleidingsduur 3 dagen
Data opleiding

Zie jaarkalender opleidingen

Doorlooptijd 3 tot 6 maanden
Locatie van der Valk in Breukelen. Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
Doelgroep De opleiding NIM inspectieleider is gericht op ervaren BRZO-inspecteurs die op moeten kunnen treden als inspectieleider. Buiten beschouwing blijven medewerkers zonder inspectie-ervaring, managers/coördinatoren, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en juridische medewerkers.
Instroomeisen
  • HBO werk- en denkniveau
  • beheersen van het auditeren (bijvoorbeeld blijkend uit het gevolgd hebben van een opleiding auditting)
  • de NIM-opleiding is met goed gevolg afgesloten
  • werkzaam bij een BRZO-maatlatorganisatie waarbinnen de kwaliteitscriteria van LAT RB als 'maatlat' voor inspecteurs worden gehanteerd
  • ervaring: minimaal 3 BRZO-inspecties (totaal > 6 dagen) als inspecteur uitgevoerd
Toetsing Deelnemers die deze 3-daagse opleiding met succes afsluiten ontvangen een door BRZO+ ondertekend certificaat. Het certificaat kan desgewenst met een praktijkassessment worden gevalideerd.
Cursusprijs € 1.100,- per persoon (excl. 21% BTW)
Folder Deze kunt u via de BRZO+ academie aanvragen.
Aanmelden Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier