Opleiding Inspectiemethode Brzo ter beoordeling van Seveso-inrichting

De opleiding 'Inspectiemethode Brzo' leert inspecteurs om het veiligheidsbeheersysteem van Seveso-inrichtingen te beoordelen.

Met deze methode moeten de inspecteurs van:

 • de Brzo-OD's
 • de Inspectie SZW
 • de veiligheidsregio's

een gezamenlijk en gewogen oordeel kunnen geven over de validiteit en toereikendheid van het veiligheidsmanagementsysteem van het Brzo-bedrijf.

Tijdens de opleiding komen systeem- en maatregelgerichte inspecties en scenariobeoordelingen aan bod.

In de opleiding wordt veel gewerkt met casuïstiek om het geleerde direct toe te passen. Een deel van de opleiding bestaat uit een instructie voor het gebruik van de Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR).

Brzo-inspectie

De opleiding is intensief en sluit af met een daadwerkelijk uitgevoerde Brzo-inspectie. Van die inspectie moet de cursist een uitvoerings-en reflectieverslag schrijven.  Daarna volgt een eindgesprek. De opleiding Inspectiemethodiek NIM/GIR is verplicht voor Brzo-inspecteurs. Zonder opleidingscertificaat mogen inspecteurs geen Brzo-inspecties uitvoeren.

Inschrijven is niet zinvol als tijdens de opleidingsperiode niet onder begeleiding van een ervaring NIM-inspecteur een Brzo-inspectie kan worden uitgevoerd.

Informatie opleiding Inspectiemethode
Item Opleiding Inspectiemethodiek NIM/GIR
Opleidingsduur 5 dagen + examendag
Data opleiding

Zie jaarkalender opleidingen

Doorlooptijd 3 maanden
Locatie
Doelgroep Inspecteurs die werkzaam zijn bij een Brzo-maatlatorganisatie en belast worden met toezichttaken ex Brzo. Brzo-maatlatorganisatie zijn de inspectie SZW, BRZO-OD, veiligheidsregio's en waterkwaliteitsbeheerders die de kwaliteitscriteria van LAT RB als 'maatlat' voor inspecteurs hanteren.
Instroomeisen
 • Hbo-werk- en denkniveau
 • Basiskennis Brzo: de opleiding Basiskennis Brzo moet zijn gevolgd
 • Voldoende (veiligheids-) technische en bedrijfskundige basiskennis (kan met verschillende opleidingen zijn verkregen). Onder basiskennis wordt verstaan:
  • inzicht in de eisen die aan bedrijven vanuit de Brzo-verplichtingen worden gesteld
  • basiskennis kunnen vertalen naar de reguliere inspectiepraktijk
  • inzicht in de eigen processen en het kunnen toepassen ervan
 • Auditvaardigheden: als men nog niet over voldoende auditervaring beschikt, moet de opleiding Basiskennis Auditvaardigheden Brzo zijn gevolgd.
 • Werkzaam als inspecteur bij een Brzo-maatlatorganisatie (zie hierboven). Hij of zij heeft al enige maanden werkervaring in het werkveld en wordt belast met Brzo-inspectietaken. Bij de aanmelding wordt een akkoord gevraagd van de Brzo-coördinator. Overheidsfunctionarissen vanuit andere organisaties en andere disciplines worden verwezen naar de opleiding Verkorte NIM.
Toetsing De opleiding sluit af met een examen. Dit examen is gebaseerd op een zelf uitgevoerde Brzo-inspectie volgens de NIM. Dit betekent dat gedurende de opleiding deze inspectie moet worden uitgevoerd. De toets betreft het NIM-verslag en het eindgesprek. Deelnemers moeten hier rekening mee houden. Deelnemers die deze opleiding met succes afsluiten ontvangen een door BRZO+ ondertekend en gewaarborgd certificaat.
Cursusprijs € 3310,- per persoon (exclusief 21% BTW en exclusief hotelovernachting)