Opleiding Inspectieleider

De opleiding Inspectieleider gaat in op de primaire taak die de inspectieleider heeft om het inspectieproces organisatorisch te managen. Naast training in de rol van procesleider wordt de inspectieleider ook getraind in de rol van coach.

De inspectieleider stuurt immers de onderlinge communicatie tussen de inspectieteams en de bedrijven. Bovendien heeft de inspectieleider een belangrijke rol bij het samenstellen van de rapportage. Zijn de waarnemingen-bevindingen-conclusies met elkaar in lijn? Is er reden voor gezamenlijke handhaving?

De opleiding gaat in op het belang dat de inspectieleider genoemde rollen herkent en zijn verantwoordelijkheid serieus neemt. Maar ook dat de inspecteurs (van de 3 diensten) meewerken aan de invulling van deze taken en verantwoordelijkheden van de inspectieleider.

Praktijk

Dit betekent in de praktijk dat een inspectieleider van de ene dienst sturing kan geven aan de inspecteur van een andere dienst. Deze werkwijze zal in de praktijk mogelijk tot discussie leiden. Hij/zij is immers ook degene die de inspecteurs er op aan spreekt wanneer tijdens de inspectie te veel wordt afgeweken van de inspectieagenda. Het cultuuraspect zal daarom tijdens de opleiding ook aandacht krijgen.

Informatie opleiding inspectieleider
Item Opleiding Inspectieleider
Opleidingsduur 3 dagen
Data opleiding

Zie jaarkalender opleidingen

Doorlooptijd 3 tot 6 maanden
Locatie
Doelgroep De opleiding Inspectieleider is gericht op ervaren Brzo-inspecteurs die op moeten kunnen treden als inspectieleider. Buiten beschouwing blijven medewerkers zonder inspectie-ervaring, managers/coördinatoren, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en juridische medewerkers.
Instroomeisen
  • Hbo-werk- en denkniveau
  • beheersen van het auditeren (bijvoorbeeld blijkend uit het gevolgd hebben van een opleiding auditting)
  • ervaring: minimaal 3 Brzo-inspecties (totaal > 6 dagen) als inspecteur uitgevoerd
Toetsing Deelnemers die deze 3-daagse opleiding met succes afsluiten ontvangen een door BRZO+ ondertekend certificaat.
Cursusprijs € 1.380,- per persoon (excl. 21% BTW)
Folder Deze kunt u via de BRZO+ academie aanvragen.
Aanmelden Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier