Opleiding Basiskennis auditvaardigheden Brzo

De opleiding Basiskennis auditvaardigheden Brzo is voor degenen die de opleiding LBR/GIR2.0 willen volgen maar niet eerder een auditopleiding hebben gedaan. De opleiding staat in directe relatie tot de Brzo-inspectie. Om de opleiding LBR/GIR2.0 te kunnen volgen is een opleiding auditvaardigheden nodig.

In de opleiding worden audittechnieken geïntroduceerd, gericht op het toetsen van een managementsysteem. Tijdens de opleiding is veel aandacht voor de voorbereiding voor het opstellen van een audittrail. Er wordt ingegaan op de zogenaamde bowtie als methode om de inspectieaandachtspunten te structureren. Er is nadrukkelijk aandacht voor het formuleren van inspectiewaarnemingen en -bevindingen en gesprekstechnieken.

Informatie opleiding Basiskennis auditvaardigheden BRZO
Item Opleiding Basiskennis auditvaardigheden Brzo
Opleidingsduur 1 dag
Data opleiding

zie Jaarkalender opleidingen

Doorlooptijd geen
Locatie
Doelgroep

Inspecteurs die de opleiding Inspectiemethode Brzo willen volgen, maar niet eerder een auditopleiding hebben gedaan. Ook leidinggevenden die kennis willen krijgen van de werkwijze van hun inspecteurs kunnen de opleiding volgen.

Instroomeisen HBO werk- en denkniveau
Toetsing Aan deze opleiding is geen toets verbonden. Deelname aan de opleiding geeft recht op een bewijs van deelname.
Cursusprijs € 500 per persoon (exclusief btw)
Aanmelden Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier.