Opleiding Basiskennis Seveso/Brzo

De opleiding Basiskennis Seveso/Brzo richt zich primair op de nieuwe instroom van Brzo-inspecteurs. De nieuwe inspecteurs moeten een gedegen basiskennis meekrijgen.

Het bezitten van basiskennis Brzo is een instroomvoorwaarde voor het volgen van de opleiding Inspectiemethode Brzo. Tijdens de opleiding komen alle facetten van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 aan bod. In 2021 zal ook ingegaan worden op de wijzigingen die optreden onder de Omgevingswet. De onderwerpen zijn onder andere:

  • de verplichtingen van bedrijven en overheden
  • de instrumenten die zowel de overheid als het bedrijfsleven daarbij ten dienste staan
  • de relatie met andere wetgeving en
  • het onderdeel handhaving Brzo
  • Sevesorichtlijn onder de Omgevingswet
Informatie opleiding Basiskennis Brzo
Item Opleiding Basiskennis Brzo
Opleidingsduur 2 dagen
Data opleiding
Doorlooptijd 1 week
Locatie
Doelgroep Medewerkers van de Inspectie SZW, Omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en waterkwaliteitsbeheerders die belast worden met Brzo-inspectietaken en nog weinig of geen inhoudelijke voorkennis van het Brzo hebben. De opleiding is één van de instroomeisen van de opleiding Inspectiemethodiek NIM.
Daarnaast staat de opleiding open voor overheidsfunctionarissen die vanuit een andere rol of positie te maken hebben met de uitvoering van het Brzo 2015, zoals beleidsmakers, vergunningverleners, toezichthouders, juristen, et cetera. Zij kunnen de opleiding volgen omdat zij daarmee in staat worden gesteld om op een zelfde niveau te kunnen communiceren en functioneren met hun collega-inspecteurs. Vooral bij de overdracht van toezicht naar handhaving en bij relaties met vergunningen speelt dat een evidente rol.
Instroomeisen Hbo-werk- en denkniveau
Toetsing Aan deze opleiding is geen toets verbonden. Deelname aan beide contactdagen geeft recht op een bewijs van deelname.
Cursusprijs € 650 (excl. 21% btw)
Aanmelden Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier