Opleiding Basiskennis Brzo

De opleiding Basiskennis Brzo richt zich primair op de nieuwe instroom van Brzo-inspecteurs. De nieuwe inspecteurs moeten een gedegen basiskennis meekrijgen.

Het bezitten van basiskennis Brzo is een instroomvoorwaarde voor het volgen van de opleiding Inspectiemethodiek NIM/GIR. Tijdens de opleiding komen alle facetten van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 aan bod. De training gaat onder andere in op:

  • de verplichtingen van bedrijven en overheden
  • de processen uit de Werkwijzer BRZO II
  • de instrumenten die zowel de overheid als het bedrijfsleven daarbij ten dienste staan
  • de relatie met andere wetgeving en
  • het onderdeel handhaving Brzo
Informatie opleiding Basiskennis Brzo
Item Opleiding Basiskennis Brzo
Opleidingsduur 2 dagen
Data opleiding
Doorlooptijd 1 week
Locatie van der Valk in Breukelen. Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
Doelgroep Medewerkers van de Inspectie SZW, Brzo-OD's, veiligheidsregio's en waterkwaliteitsbeheerders die belast worden met Brzo-inspectietaken en nog weinig of geen inhoudelijke voorkennis van het Brzo hebben. De opleiding is één van de instroomeisen van de opleiding Inspectiemethodiek NIM/GIR.
Daarnaast staat de opleiding open voor overheidsfunctionarissen die vanuit een andere rol of positie te maken hebben met de uitvoering van het Brzo 2015, zoals beleidsmakers, vergunningverleners, toezichthouders, juristen, et cetera. Zij kunnen de opleiding volgen omdat zij daarmee in staat worden gesteld om op een zelfde niveau te kunnen communiceren en functioneren met hun collega-inspecteurs. Vooral bij de overdracht van toezicht naar handhaving en bij relaties met vergunningen speelt dat een evidente rol.
Instroomeisen HBO werk- en denkniveau
Toetsing Aan deze opleiding is geen toets verbonden. Deelname aan beide contactdagen geeft recht op een bewijs van deelname.
Cursusprijs € 620 (excl. btw)
Folder Deze kunt u aanvragen bij BRZO+.
Aanmelden Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier