Overzicht opleidingen BRZO+ Academie

De BRZO+ Academie biedt een specialistisch pakket van opleidingen aan voor overheidsfunctionarissen die zijn belast met het toezicht op risicovolle bedrijven. In onderstaand overzicht is het actuele aanbod weergegeven. De opleidingen worden periodiek en op een continue basis aangeboden. ‘Periodiek' is tenminste 1 maal per jaar, zodat instromers niet onaanvaardbaar lang hoeven te wachten op een opleiding.