Opleidingen BRZO+

bewijs van deelname

BRZO+ Academie

De BRZO+ Academie is een samenwerking van de BRZO+ organisatie en een opleidingsinstituut. De uitvoering van de BRZO+ Academie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het BRZO+ Managementoverleg.

Investeren in het verkrijgen van de juiste deskundigheid is essentieel voor professioneel en eenduidig toezicht. Toezichthouders kijken daardoor met dezelfde bril naar bedrijven. Om goed te kunnen inspecteren is niet alleen vakinhoudelijke kennis nodig, maar moet een toezichthouder ook beschikken over vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan interviewtechnieken en auditvaardigheden.

Opleidingen worden in gezamenlijkheid aangeboden door de BRZO+ Academie. Het huidige pakket betreft kwalitatief hoogwaardige, praktijkgerichte opleidingen, die vooral zijn gericht op het Brzo-werkveld.

Het project LBR vernieuwt de inspectiemethodiek en de werkwijzer van BRZO+. Samen met de introductie van de vernieuwde methodiek die wordt verwacht medio 2019, verandert ook  het aanbod van de BRZO+ academie.

Jaarkalender opleidingen

De kalender toont de jaarplanning van de opleidingen in 2018.

  • Basiskennis Brzo
  • Basiskennis auditvaardigheden Brzo
  • Inspectiemethodiek NIM/GIR
  • Verkorte NIM
  • NIM inspectieleider

U kunt zich per opleiding aanmelden.