Overzicht opleidingen BRZO+ Academie

Home > Opleiding > Actueel aanbod opleidingen

Overzicht opleidingen BRZO+ Academie

Inhoud pagina: Overzicht opleidingen BRZO+ Academie

De BRZO+ Academie biedt een specialistisch pakket van opleidingen aan voor overheidsfunctionarissen die zijn belast met het toezicht op risicovolle bedrijven. In onderstaand overzicht is het actuele aanbod weergegeven. De opleidingen worden periodiek en op een continue basis aangeboden. ‘Periodiek' is tenminste 1 maal per jaar, zodat instromers niet onaanvaardbaar lang hoeven te wachten op een opleiding.

De opleiding Basiskennis BRZO is erop gericht om de nieuwe instroom van BRZO-inspecteurs een gedegen basiskennis BRZO mee te geven.

De opleiding Basiskennis auditvaardigheden BRZO is bedoeld voor degenen die de opleiding Inspectiemethodiek NIM/GIR of Verkorte NIM willen gaan volgen maar nog niet eerder een auditopleiding hebben gedaan.

De opleiding Inspectiemethodiek NIM/GIR is verplicht voor Brzo-inspecteurs. De opleiding richt zich op de toepassing van de inspectiemethodiek NIM en het gebruik van de Gemeenschappelijk InspectieRuimte.

De opleiding Verkorte NIM is bedoeld voor belangstellenden die niet zelf participeren in BRZO-inspecties maar die wel kennis nodig hebben van de methodiek en instrumenten die worden toegepast in BRZO-inspecties.

De opleiding NIM inspectieleider leert toekomstige inspectieleiders om op te treden als leider van het inspectieteam en om het inspectieproces organisatorisch te managen.

map