Instrumenten

Instrumenten

Inhoud pagina: Instrumenten

4kol-8

Voor de uitvoering van BRZO+ zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Zo is er een gezamenlijke inspectiemethodiek ontwikkeld en zijn er voorbeelddocumenten om de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen.

De Werkwijzer BRZO II vormt een middel voor overheden om tot een betere samenwerking en effectiever toezicht te komen.

De Werkwijzer is in de afgelopen jaren regelmatig geactualiseerd. In de meest actuele versie van de Werkwijzer is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 nog niet verwerkt. 

Vanuit BRZO+, maar ook van andere organisaties, zijn handige producten ontwikkeld, als hulpmiddel bij het toezicht.