Inspecties

Inspecties

Informatie over veiligheid van een bedrijf

U wilt iets weten over de veiligheid van bepaalde bedrijven. Bijvoorbeeld over een bedrijf in uw woonplaats, of juist in de buurt van het huis dat u wilt kopen. Wat doen die bedrijven aan veiligheid? En hoe controleert de overheid of dat voldoende is? Of wilt u iets weten over een afkorting of begrip?

Jaarlijkse controle bij vierhonderd bedrijven

De Nederlandse overheid maakt sinds 1 mei 2014 van iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Minstens één keer per jaar controleren gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat de Brzo-bedrijven.

Bureau BRZO+ publiceert de openbaar gemaakte samenvattingen op deze website. De toezichthoudende instanties zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.