Openbare inspectieinformatie

Openbare inspectieinformatie

Inhoud pagina: Openbare inspectieinformatie

4kol-7

Jaarlijkse controle bij vierhonderd bedrijven

De Nederlandse overheid maakt vanaf 1 mei 2014 van iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen. Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Nederland telt ruim 400 Brzo-bedrijven. Minstens één keer per jaar controleren gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat de Brzo-bedrijven.

De eerste samenvattingen zijn medio oktober 2014 gepubliceerd. Dit vanwege procedurele doorlooptijden.

U kunt direct zoeken naar beschikbare inspectie samenvattingen in Nederland:

U wilt iets weten over de veiligheid van bepaalde bedrijven. Bijvoorbeeld over een bedrijf in uw woonplaats, of juist in de buurt van het huis dat u wilt kopen. Wat doen die bedrijven aan veiligheid? En hoe controleert de overheid of dat voldoende is? Of over een afkorting of begrip?

Bureau BRZO+ publiceert de openbaar gemaakte samenvattingen op deze website. De toezichthoudende instanties zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.