Tevredenheidsonderzoek

Op deze pagina kunt u de publicaties van het Belanghebbenden Tevredenheid Onderzoek (BTO) van het BRZO+ samenwerkingsverband bekijken.
Op dit moment loopt er een BTO tot en met 2019. Daarna zal er over de bevindingen een rapportage gepubliceerd worden.