Enquete sturingsinformatie

Elke 4 maanden ontvangt u van ons BRZO+ sturingsinformatie voor leidinggevenden. Deze informatie bestaat uit tabellen met de resultaten van de uitgevoerde BRZO-inspecties. De informatie wordt gepresenteerd in  (uitwerkingen van) tabellen die ook in de jaarlijkse BRZO+ Monitor naleving worden gebruikt. Zo kunt u zien hoe de monitor zich in de loop van het jaar ontwikkelt en kunt u waar nodig op tijd bijsturen.

Wij willen graag weten of de informatie aansluit bij uw behoefte als leidinggevende.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden? U kunt de vragenlijst invullen tot 19 oktober 2019.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om u de resultaten terug te koppelen.