Werkgroepen

Home > Over BRZO+ > Werkgroepen

Werkgroepen

Inhoud pagina: Werkgroepen


Ontwikkelingsactiviteiten vinden zoveel mogelijk op landelijk niveau in werkgroepen plaats. Er zijn incidentele werkgroepen; deze worden tijdelijk ingesteld om een bepaald aspect op te lossen. Er zijn ook structurele werkgroepen; deze hebben onderwerpen die langduriger specifieke aandacht vragen onder hun hoede. De werkgroepen worden bemensd vanuit de betrokken toezichthoudende diensten. Eerlijke en reële verdeling van de lasten wordt hierbij nagestreefd.

Een vraag over een van de producten van de werkgroepen kunt u stellen via het vraagformulier.

De werkgroep Handhavingstrategie werkt aan een gezamenlijke handhaving met één werkwijze en een eenduidig oordeel.

Het ontwikkelen van een toetsingskader waarin de redelijkheid van een maatregel en gelijkwaardigheid van het gemitigeerde risico wordt betrokken in de implementatie van de PGS29 in de omgevingsvergunning.

Het projectteam LBR richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe landelijke methodiek.

De werkgroep NIM/GIR heeft zich tot doel gesteld om het gebruik van de gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) ten behoeve van de inspecteurs door te ontwikkelen.

Om tot verbetering te komen vindt jaarlijkse monitoring plaats. De uitvoering hiervan is belegd bij de Werkgroep Monitoring. Het doel van de monitor is om de prestaties van de toezichthoudende diensten inzichtelijk te maken op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast bieden de verzamelde gegevens inzicht in de kwaliteit en het effect van het toezicht.

De Werkgroep Opleidingen ziet toe op de kwalteit en actualiteit van de opleidingen zoals deze door de BRZO+ Academie worden aangeboden.

HIer vindt u een omschrijving van de werkzaamheden, leden en doel van de werkgroep Veiligheidscultuur.

Met dit formulier kunt u een vraag stellen aan een werkgroep van BRZO+.