Bureau BRZO+

Home > Over BRZO+ > Bureau BRZO+

Bureau BRZO+

Inhoud pagina: Bureau BRZO+


Het Bureau BRZO+ is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Het bureau functioneert als landelijk coördinatiepunt voor het BRZO+. De adviseurs van het Bureau BRZO+ ondersteunen de BRZO+ organisatie bij de uitvoering van het programma.

Bureau BRZO+ zorgt voor:

  • Informatievoorziening via de website, kennisdagen en de BRZO+ nieuwsbrief
  • Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de binnen BRZO+ functionerende gremia (BRZO+ overleg, managementoverleg, kernteam en de verschillende werkgroepen)
  • De jaarlijkse monitor
  • Voorlichting aan overheden en aan bedrijven (o.a. via bijeenkomsten)
  • Het beantwoorden van vragen
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van landelijke instrumenten
  • Rapportages voor de voortgang van de programma-activiteiten

Organisatie

Coördinatie: Ingrid Kaspori
Adviseurs: Hanneke van der Bijl, Anique Sanders, Alena Groenen, Edwin Voogd, Mirjam van der Meer.
Ondersteuning: Rachida Bsibsi

In de tabel kunt u zien wie contactpersoon is voor het betreffend programma-onderdeel.

Contactpersoon bij programma-onderdeel
Onderdelen Contactpersoon Bureau BRZO+
BRZO+ overleg Ingrid Kaspori
Managementoverleg BRZO+ Ingrid Kaspori/Hanneke van der Bijl
Kernteam BRZO+ Ingrid Kaspori/Hanneke van der Bijl
Werkgroep Monitoring Alena Groenen
Werkgroep Opleidingen Edwin Voogd
LBR / Inspectiemethodiek (NIM3) Hanneke van der Bijl
Werkgroep Communicatie Anique Sanders
Werkgroep Veiligheidscultuur Alena Groenen
Werkgroep Ageing Mirjam van der Meer/ Hanneke van der Bijl
Website Anique Sanders/ Mirjam van der Meer
Nieuwsbrief & kennisdagen Anique Sanders/ Mirjam van der Meer

U kunt de adviseurs van het Bureau BRZO+ bereiken via het contactformulier.

Inhoudelijke vragen over het Brzo kunt u stellen aan de helpdesk van InfoMil.

overleg