Brzo Omgevingsdiensten

Home > Over BRZO+ > BRZO+ partners > Brzo Omgevingsdiensten

Brzo Omgevingsdiensten

Inhoud pagina: Brzo Omgevingsdiensten

De provincies hebben een aantal uitvoerende taken ondergebracht in
Omgevingsdiensten (OD). Soms worden deze ook Regionale Uitvoeringdiensten (RUD's) genoemd. Voor de handhaving van Brzo-bedrijven zijn er zes gespecialiseerde OD's of RUD's.

Onderwerpen die door Brzo-Omgevingsdiensten worden ingebracht in de BRZO+ samenwerking:

 • Wabo toezicht en handhaving gemandateerde taken bij de Brzo-, en Rie cat 4 bedrijven
 • Het Brzo toezicht bij alle Brzo-, en Rie cat 4 bedrijven
 • Wabo Vergunningverlening
 • Beoordelen van veiligheidsrapporten

Bron: 'Ambtelijk voorstel uitvoering VTH taken bij Brzo bedrijven 19 nov 2013'

Binnen het Wabo bevoegd gezag is er bundeling van toezicht, vergunningverlening en handhaving in de RUD's of OD's.

 • Omgevingsdienst Groningen (Groningen, Drenthe, Fryslân)
  directeur de heer G. Nieuwe Weme
 • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (Overijssel, Gelderland)
  directeur de heer G. Bouman
 • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht)
  directeur mevrouw E. Meijers
 • RUD Zuid-Holland en Zeeland (Zuid-Holland en Zeeland)
  directeur mevrouw R. Thé
 • Omgevingsdienst Midden-West Brabant (Noord-Brabant)
  directeur vacant
 • RUD Zuid-Limburg (Limburg)
  directeur mevrouw L. Kobes

Op dit kaartje staat de indeling van de Brzo-RUD's.