BRZO+ partners

Home > Over BRZO+ > BRZO+ partners

BRZO+ partners

Inhoud pagina: BRZO+ partners

Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid met als doel het voorkomen van zware ongevallen bij alle Brzo- bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie.

overleg