Risicovolle bedrijven

Het BRZO+ programma richt zich op de verbetering van het toezicht op de risicovolle bedrijven. De benaming geeft aan dat de activiteiten van dit type bedrijven risicovol zijn. En dat een uitstekende performance in de beheersing hiervan noodzaak is. Voorlopig zijn alle Brzoplichtige bedrijven en de grote chemiebedrijven (RIE 4 bedrijven) de doelgroep van BRZO+. In totaal zijn dit ongeveer 400 bedrijven. De overzichtslijst van RIE 4 bedrijven is nog niet beschikbaar.

Overzicht BRZO-locaties geregistreerd in GIR

Hier treft u een overzicht van Brzoplichtige locaties die op peildatum 1 mei 2018 staan geregistreerd in de inspectiedatabase Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR). Dit overzicht bevat naast actieve ook niet-actieve locaties waar (op peildatum) geen Brzo-werkzaamheden worden verricht. Voorbeelden daarvan zijn:

  • administratieve locaties (zoals hoofdkantoren van concerns)
  • locaties in oprichting (in afwachting van een vergunning)
  • locaties die recent gestopt zijn met Brzo-activiteiten, maar die volgens de vergunning nog steeds Brzo-activiteiten mogen uitvoeren

Hierdoor is dit overzicht uitgebreider dan waarover de jaarlijkse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven rapporteert.

Publicatie Brzoplichtige locaties

Overzicht Brzo-locaties op de website

Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven

  • Actieve Brzoplichtige locaties op peildatum
  • Niet-actieve Brzoplichtige locaties (administratieve locaties; locaties in oprichting of locaties die op peildatum nog wel Brzoplichtig zijn maar geen Brzo-activiteiten uitvoeren
  • Brzoplichtige locaties onder Staatstoezicht op de Mijnen
  • Actieve Brzoplichtige locaties gedurende het rapportagejaar